פנמה

פנמה שוכנת בדרום מזרח אמריקה ואקלימה הוא טרופי. מדובר במדינה קטנה יחסית, אך גם במספר תושבים מועט ולכן קיימים בה שטחים טבעיים גדולים שריקים מאדם

הסתר