מקומי, עמק פרווטי, הו×"ו.

גלריית תמונות של הודו 2003