מקומי, עמק פרווטי, הו"ו.

גלריית תמונות של הודו 2003