דיבור עם חיילים, לאדק, הודו.

גלריית תמונות של אגם פנגונג