תופסים טרמפים, קרטרה אוסטרל, צ'ילה.

גלריית תמונות של הקרטרה אוסטראל