ערך המטבע של ניו זילנד דולר ניו זילנדי, (NZD) Zealand dollar

1 ש"ח = 0.3896 דולר ניו זילנדי
1 דולר ניו זילנדי = 2.57 ש"ח

הזינו סכום בדולר ניו זילנדי וקבלו את הסכום בשקלים


כתבות על ניו זילנד

סיפורי מסע על ניו זילנד