המטוקיטוקיטרק של 4 שעות שעתיים הלוך ושעתיים חזור באותה דרך. בטרק המטוקיטוקי הולכים בתוך עמק רחב ידיים לאורך נהר המטוקיטוקי בעל צבע התכלת משני הצדדים מתנשאים הרי גבוהים ולאורך הדרך ישנם פרות שרועות וקבוצות עצים בתוך העמק.

   

ההרים יורדים אין ספור מפלונים קטנים וכמה מפלים גדולים. בסוף המסלול מגיעים למספק ביקתות Aspring hut בהם אפשר לשון לילה. מאזור הביקתות ניתן לראות הרים נישאים וקרחונים ובמורדות הרים אילו יערות ירוקים, מחזה יפיפה. אפשר לעשות את המסלול הזה באופניים. מחיר השכרה ליום הוא 20 דולר ניו זילנדי ולחצי יום 10 דולר.

  

על מנת להגיע לאזור נוסעים מהרחוב הראשי של וואנקה היכן שהלישכת מידע לתיירים לכיוון צפון מערב, בתוך חצי שעה יהפוך הכביש הסלול לדרך עפר בה נוסעים קרוב ל 40 דקות עד שמגיעים לחניון שמעבר לו אין מעבר לרכבים.  עוברים מספר נחלים, לכן יש לברר עם ה Doc או לישכת המידע לתיירים שנחלים אילו לא מוצפים.

 

כתבות על ניו זילנד

סיפורי מסע על ניו זילנד